Search AbideInSelf

Total Pageviews

Monday, April 13, 2009

माझा गुरु ,
का........
मी गुरुचा........!!!!?


Nitin Ram 
13 April 2009

Wednesday, April 08, 2009

"TABLE OF ZERO"

0 X 1 = 0 0 X 2 = 0 0 X 3 = 0 0 X 4 = 0 0 X 5 = 0 0 X 10 = 0 Tell me how often in a day do you remember this "Table of Zero"..?? Do you at all byheart it..?? Any need to byheart it..!!!!!! Once Recognized.....FULL STOP. Just..........Non-Stop Awareness...........! Morning Cheers...:-)

जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.

(*तथाकथित) जन्माआधी आधी* 'मी नव्हतो'...
हे ज्याला कळते,
आणि आत्ता 'मी आहे'...
हे हि ज्याला कळते...
'त्याची' पूर्ण ओळख होते.....बांस...
आणि
मग आपोआप कळते,
सहजच उमजते.
'ज्याची' ओळख 'त्याला'...बांस...
स्वतःला स्वतःची ओळख.....!!!
"जेथे ओळख पटली... तेथे ओळख संपली."


जय गुरु

सप्रेम

नितीन राम
०८ एप्रिल २००९

जेथे ओळख पटली... तेथे ओळख संपली