Search AbideInSelf

Total Pageviews

Saturday, March 27, 2010

निशब्द

शब्दांचे हार आणि शब्दांचेच तुरे,
निशब्दासाठी पडतात सर्वच अपुरे !

शब्दांचेच प्रश्न आणि शब्दांतलीच उत्तरे,
निशब्दासाठी खेळ आहेत सारी ‘प्रश्न आणि उत्तरे’ !

शब्दांच्या पतंगाला शब्दांचाच दोरा,
आकाशाला जरी भिडला तरी कोराच्या कोरा !

शब्दांच्या किनार्‍यावर वाहते आहे शब्दांचीच नांव,
कसा कळेल तिला कधी निशब्दाचा ठांव !

शब्द म्हणजे आहे प्राणाची भाषा,
प्राणाच्या जाणत्याला मात्र कसलीच नाही आशा !

शब्दांच्या गाद्या आणि शब्दांचेच लोड,
"स्वस्थ" वाटत नाहीये ना..मग आता तरी सोड !

शब्दाला शब्द जोडून का घालवतोस वेळ व्यर्थ,
शब्दाला कधी का असतो स्वतःचा असा अर्थ !!

शब्दांचा बाजार शब्दांचाच खेळ,
निशब्दाला 'जाण', वाया चाललांय वेळ !

शब्दांची बंधने आणि शब्दांवरील भक्ती,
मिळाली आहे कारे तुला व्यर्थ धारणांमधून मुक्ती??

शब्दांची वळणे आणि शब्दांच्याच वाटा,
"स्वगृहा"पासून लांब लांब नेतात ह्या वाटा !

शब्दांचा संग आणि शब्दांचेच रंग,
शब्दांच्या 'अलिकडचा' आहे निशब्दाचा संग !

शब्दांच्या कवायतीमधील शब्दांचेच श्रम,
जाणून घेरे तू.... ब्रह्म म्हणजे भ्रम !!

शब्दांचे पांडीत्य आणि शब्दांचाच बाजार,
"निराधार" आहेस "तो" तू, जो सार्‍या ब्रम्हांडाचा आधार !

शब्दांचा प्रभाव आणि भावाचा अभाव,
कसा कळेल रे तुला तुझा मूळ "स्व"भाव ??

शब्दातील तुझा "मी", शब्दातील तुझा "तू"...
सदगुरु कृपेने कळेल... जाणीवेचा “जाणता” तो खरा “तू” !!

! जय गुरु !

सप्रेम शुभेच्छा

नितीन राम 
२६ मार्च २०१०

www.abideinself.blogspot.com
Whatever the Question, Love is the Answer!

English translation of this post:
Nishabda-TheWordless
http://abideinself.blogspot.in/2010/11/nishabda-wordless.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++

अजून काही स्फुट-लेख:
बंधू ... तुला रे कसला मृत्यू...!: http://abideinself.blogspot.in/2010/09/blog-post_05.html
प्रेम रोख... संशय उधार!: http://abideinself.blogspot.in/2011/06/blog-post.html 
श्रद्धा हरवली आहे का हो..!: http://abideinself.blogspot.in/2011/05/blog-post_131.html
'शब्दा'ला दिसेल फक्त 'शब्द': http://abideinself.blogspot.in/2011/05/blog-post_23.html
"शब्दा"चे विसर्जन---तोच "निशब्द": http://abideinself.blogspot.in/2010/07/blog-post_06.html
"सत्य" ...स्वयंप्रकाशीत आहे: http://abideinself.blogspot.in/2011/08/blog-post.html

Tuesday, March 02, 2010

"The Wordless"

"The Wordless"
Most of the people know the 26 alphabets in between A to Z,

alongwith hundreds and thousands of words made up from them;

and yet the 'knower' of all these remains unknown ! :-)


There were many who never knew even one of these alphabets

and yet found...discovered,

whatever ( The Wordless ) that is worth finding !:-)

Jai Guru _()_

"Who" is waiting for Evolution...!!!!

'Evolution' is another concept from the dual mind,
How can Everythingness evolve......!!!!!!!!

Love n Regards,