Search AbideInSelf

Total Pageviews

Friday, June 08, 2012

प्रेम, एक अनमोल रसायन

डोळ्यावर चश्मा
'अहं-आकाराचा'
आणि
शोध मात्र
चालला आहे
'निराकाराचा' :-)!

मग ह्यावर उपाय काय ?

सदगुरुंच्या
प्रेमाच्या वर्षावामध्ये
'हा' चश्मा
कधी विरघळून जातो
ते कळत पण नाही.

प्रेम, एक अनमोल रसायन.
सदगुरु, एक अल्टीमेट अलचेमिस्ट...!

जय गुरु
-नितीन राम
०८ जून २०१२

जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.