Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, November 19, 2009

'बोध'

'अभ्यास' म्हणजे...
बोधाचा फक्त आभास,
आणि
'बोध' म्हणजे...
सतत, सहज, अनायास ! :-)

सप्रेम ♥


-नितीन राम