There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Wednesday, May 18, 2011

'आहे--नाही' मधील सफर


कोणी काही म्हणां...!

मी 'आहे' म्हणू ...का 'नाही' म्हणू...!
मी 'येथे' आहे म्हणू … का 'तेथे' आहे म्हणू..!
मी 'आहे' म्हणू ... का 'नाही' म्हणू...!
मी 'येथेच आहे' कसे म्हणू आणि 'तेथे नाही' असे कसे म्हणू...!
मी 'आहे' म्हणू ... का 'नाही' म्हणू...!!
मी तर 'आहे'च्याही आधीचा आणि 'नाही'च्याही नंतरचा..!
मी 'आहे' म्हणू ... का 'नाही' म्हणू...!!!
मी 'आहे' मध्ये जितका आहे तितकाच 'नाही' मधेही आहे ना...!!!
मी 'आहे' म्हणू ... का 'नाही' म्हणू...!!! Lol

सप्रेम नमस्कार......

-नितीन राम
१८ मे २०११

Whatever the question, Love is the Answer!