Search AbideInSelf

Total Pageviews

Monday, November 09, 2009

निर्गुणाचे भेटी.......

निर्गुणाचे भेटी.......

म्हणलं तर 'पूर्ण' आहे...

आणि म्हणलं तर फक्त 'स्वाद' आहे !

खरं तर घेणार्‍यावरच अवलंबून आहे;

म्हणलं तर 'संवाद' आहे...

आणि म्हणलं तर 'अनाहत नाद' आहे....! :-)

शुभेच्छा