There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Monday, November 09, 2009

निर्गुणाचे भेटी.......

निर्गुणाचे भेटी.......

म्हणलं तर 'पूर्ण' आहे...

आणि म्हणलं तर फक्त 'स्वाद' आहे !

खरं तर घेणार्‍यावरच अवलंबून आहे;

म्हणलं तर 'संवाद' आहे...

आणि म्हणलं तर 'अनाहत नाद' आहे....! :-)

शुभेच्छा