There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Monday, November 23, 2009

अभ्यास का बोध..?

अभ्यास सकारण आहे, तर बोध अकारण !
अभ्यासात प्रयास आहे, उद्देश आहे, तर बोध सहज, अनायास आहे !
अभ्यासात बोधाची अनुपस्थिती आहे, तर बोधामध्ये 'अभ्यासक'च अनुपस्थित आहे !
अभ्यासात अभ्यासक, अभ्यासलेले आणि अभ्यास असे तीन आहेत,
तर बोधात फक्त बोध ....आत्मबोध आहे !
अभ्यासात शोध, शोधणारा आणि शोध्य आहेत, तर बोधात शोध घेणाराच अनुपस्थित आहे !
अभ्यासात स्थित्यंतर, मध्यंतर आणि पाठांतर आहे, तर बोध हा पाठांतराविना निरंतर आहे !
अभ्यासात लक्ष आहे, तर बोध स्वयंभू अलक्ष आहे !
अभ्यासात श्रवण, वाचन, चिंतनाचा आधार आहे, तर बोध स्वयं, निरंजन... निराधार आहे !
अभ्यासात विस्मरणाचे भय आहे, तर बोधात 'बोध आहे' ह्याचेदेखील विस्मरण आहे !
अभ्यासाची पार्श्वभूमी आहे द्वैत, तर बोध म्हणजे 'भूमिहीन' अद्वैत....!
अभ्यास एक उप-स्थिती आहे, तर बोध ही स्थितीहीन 'कायम' स्थिती आहे !
अभ्यासात कुलूप आहे पण किल्लीचा मात्र शोध आहे,
तर बोधात कुलूप आणि किल्ली, दोन नाहीत हा स्पष्ट बोध आहे !

 सप्रेम शुभेच्छा

-नितीन राम
२३ नोव्हेंबर २००९

English translation of this post:

Seeking or the Understanding ?
http://abideinself.blogspot.in/2010/07/seeking-or-understanding.html