Search AbideInSelf

Total Pageviews

Saturday, May 12, 2012

'मी' कोण आहे? - एक सोप्पे कोडे!

'डोके' गहाण पडले...
की
'कोडे' आपसुक सुटते...!

'हे' कोडे डोक्याने सुटणारे नाय....
इथे डोक्याचे जास्ती कामच नाय...! ;-)

गुरु परमात्मा परेषु... ऐसा ज्याचा दृढ विश्वासू!

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम
जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली!

*With Surrender of Mind,
the Mystery reveals itself!


Related links:

What's your definition of Richness???
http://abideinself.blogspot.in/2012/11/whats-your-definition-of-richness.html
NISHABDA - The Wordless
http://abideinself.blogspot.in/2010/11/nishabda-wordless.html
निशब्द
http://abideinself.blogspot.com/2010/03/blog-post.html
Life is an illusion...Beyond doubt, Beyond belief
http://abideinself.blogspot.in/2012/04/life-is-illusionbeyond-doubt-beyond.html
ओळख... ज्याची त्याला
http://abideinself.blogspot.in/2012/11/blog-post.html

4 comments:

HariOm Tiwari said...

मनः = mind
बुद्धि = intellect
अहंकार = ego

मनोबुद्धयहंकार चित्तानि नाहं = I m neither mind, nor intellect nor ego-blended-consciousness !

Jai-Mohan said...

Dear Nitin,

100 & 1% correct.

Love,
Jai-Mohan

Nitin Ram said...

Thank u HariOm Baboo :-):
http://abideinself.blogspot.in/2010/11/nishabda-wordless.html

Manasi said...

Thanx. wonderful! love n regards

-Manasi