There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Monday, November 05, 2012

ओळख... ज्याची त्याला


घर ...शाबूत असे पर्यंतच
घर मालकाची
खरी-खुरी 'ओळख'
नको का करून घ्यायला.....!!!!

ज्याची त्याला ओळख
नको का हो व्ह्यायला...!!! हार्दीक शुभेच्छा !

सप्रेम नमस्कार

नितीन राम 
०५ नोव्हेंबर २०१२

www.abideinself.blogspot.in 
जेथे ओळख पटलीतेथे ओळख संपली