There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Wednesday, August 04, 2010

सदगुरु नावाचा उलटा प्रवाह

सदगुरुंकडे मी
काहीतरी घ्यायला म्हणून गेलो,
तर त्यांनी माझा
'मी'च घेऊन टाकला!

सदगुरुंना मी
काहीतरी द्यायला म्हणून गेलो,
तर त्यांनी...त्यांचे
सर्वस्वच मला देऊन टाकले!

जय गुरु

सप्रेम शुभेच्छा

-नितीन राम

04 OCT 2008