There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Saturday, June 30, 2012

जे सदैव... तेच आत्मस्वरूप


कस्तुरीच्या शोधात सैरावैरा फिरणारेकस्तुरीमृग

जे 'सदैव' त्याला 'आहे-नाही' चा भास नाही... 'असणे-नसणे'' हा भास. जे 'सदैव' ते 'आहे-नाही' च्या भासावर अवलंबून नाही. जे 'सदैव' ते 'आहे-नाही'च्या भासाच्या पलिकडचे. जे सदैव ते 'असणे-नसण्याच्या' पलिकडचे. जे सदैव त्याला अस्तित्वाची चौकट असत नाही. जे सदैव त्याला अस्तित्वाच्या चौकटीची गरज असत नाही. जे सदैव त्याला अस्तित्वाच्या चौकटीची गरज उरत नाही. जे सदैव तेच आत्मस्वरूप.

जे सदैव तेच अनंत. जे सदैव तेच निरंतर, जेथे अंतर उरत नाही. सदैव तेच जे सर्व 'जर-तर' च्या पलिकडचे. सदैव तेच जे सर्व प्रश्न-उत्तरांच्या पलिकडचे. सदैव तेच जे आत्ता आणि इथे आहे...आणि आहेच. सदैव तेच जे कोठुन येत नाही आणि कोठेही जात नाही.

जो येतो आणि जातो...तो 'आहे-नाही' चा भास. 'जाग-झोप' हा भास.....'जन्म-मृत्यू' चा भास. 'वेगळेपणाचा' भास आहे म्हणून तर सर्व त्रास आहे. 'वेगळेपणाचा' भास हाच मूळ आभास आहे. 'वेगळेपणाचा' भास मिटला कि मग कोठला त्रास...???

वेगळेपण मिटणार नाही पण मिटेल तो फक्त 'वेगळेपणाचा' भास. हे कसे काय ? ज्याप्रमाणे आपल्या डाव्या हाताकडे 'आपण डावा आहोत' किंवा 'आपण उजवा नाही आहोत' किंवा आपण शरीरापासून वेगळे आहोत हा भास नाही आणि तरिही डाव्याबाजूला असलेली वस्तु उचलायची वेळ आली की हा डावा हात आपसूक पुढे येतो आणि वस्तु सहज आणि आपसुक उचलली जाते ना? अगदी तसेच आहे हे.

त्याचप्रमाणे जन्म ते मृत्यू ह्या कालखंडात आपल्या देहाचे वेगळेपण मिटणार नाही पण आपण ‘फक्त देह’ आहोत ही भासमय धारणा मिटणार... ! का बरे ही भासमय धारणा आहे? गाढ झोपेमध्ये कोठे असते ही धारणा...कोठे असतो हा 'वेगळेपणाचा भास' ? असतो का ??? जागेपणीच्या सोळा तास जो 'भास' कायम उपस्थित असतो तो झोपेमध्ये आठ तास कोठे जातो बरे?? वर्षोंवर्षे हाच उपक्रम सतत चालू आहे ना... का नाही? फक्त त्याकडे आपले लक्ष जात नाही इतकेच....!

झोपेमध्ये आहे का कसली चिंता... कसला त्रास... सुखाची अपेक्षा अथवा दु:खाची उपेक्षा ? झोपेमध्ये आहे का कसली चिंता... कसला त्रास... सुखाची अपेक्षा अथवा दु:खाची उपेक्षा ? ज्याप्रमाणे झोपेमध्ये सुख-दुखःरहित पूर्णता असते तशीच जागृती अवस्थेमधेही संपूर्णता उघड होउ शकते. हेच ते ‘सदैव स्वरूप’, ज्याला 'आहे-नाही' चा भास नाही. ते 'आहे-नाही' च्या भासावर अवलंबून नाही. त्याला अस्तित्वाच्या चौकटीची गरज उरत नाही.

तुझे आहे तुजपाशी... परी तू जागा चुकलासी!

जय गुरु

सप्रेम नमस्कार.

नितीन राम
०९ जून २०१२

http://www.abideinself.blogspot.com/
जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.

Related posts:

तूच रे... तूच रे
http://abideinself.blogspot.in/2012/06/blog-post_26.html
'मी' कोण आहे? - एक सोप्पे कोडे!
http://abideinself.blogspot.in/2012/05/blog-post.html
'मी' कोण आहे? : मूळभूत प्रश्न
http://abideinself.blogspot.in/2012/03/blog-post.html
तो ‘तू’ नव्हे !
http://abideinself.blogspot.in/2011/09/blog-post_17.html
"सत्य" ...स्वयंप्रकाशीत आहे
http://abideinself.blogspot.in/2011/08/blog-post.html
ह्या क्षणात 'स्थित' होणे शक्य आहे का...!!!
http://abideinself.blogspot.in/2011/07/blog-post.html
सत्य एकच आहे
http://abideinself.blogspot.in/2011/02/blog-post_04.html
सदगुरु म्हणजे सर्वस्व
http://abideinself.blogspot.in/2010/07/blog-post_12.html

Friday, June 29, 2012

Why so much obsession for the Past?

It is often seen that,
Dead & distant
are
Kissed
&
Live & instant
are
Missed! ;-)

Is that so? Why…..???

It could be;
Temples
Thoughts
Treasures
Teachings
Teachers
And the most important
THAT*,
What we really are eternally.
(*closest/instant)

What are the reasons, obstacles, fears for,
Obsession of the Past… Dead… Distant
&
Allergy for the Present… Now… Live… Instant?

Are you Dead or Alive...???????

The Sincere & honest probe… investigation could lead to
re-clicking of this eternal NOW Clock once again ;-)!

Best wishes. Thank you so much!

With Love... Jai Guru

Nitin Ram
27 June 2012

http://www.abideinself.blogspot.com/
Whatever the question, Love is the Answer!

Related link:
घंटा http://abideinself.blogspot.in/2011/01/blog-post_21.html

Tuesday, June 26, 2012

तूच रे... तूच रे …


Picture Courtesy: Shaantanu Kulkarni

असण्याच्या अलिकडे... नसण्याच्या पलिकडे
आणि ह्या दोन्हीच्या मधल्या
जीवनाच्या पडद्यावर...
तूच रे... तूच रे !

आरश्याच्या अलिकडे... आरश्याच्या पलिकडे
आणि ह्या दोन्हीच्या मधल्या
क्षणिक प्रतिबिंबात...
तूच रे... तूच रे !

आकाशाच्या अलिकडे... आकाशाच्या पलिकडे
आणि दोन्ही मधल्या
नभ-रुपी देखाव्यात...
तूच रे... तूच रे !

पाटीच्या अलिकडे... पाटीच्या पलिकडे
आणि ह्या दोन्हीच्या मधल्या  
रंगीत रेघोट्यांत...
तूच रे ... तूच रे !

वातीच्या अलिकडे... वातीच्या पलिकडे
आणि ह्या दोन्हीच्या मधल्या
निर्मल प्रकाशात...
तूच रे ... तूच रे !

जाणीवेच्या अलिकडे... जाणीवेच्या पलिकडे
आणि दोन्ही मधल्या
जाणवत्या जाणीवेत...
तूच रे... तूच रे !

आधी... मधी... आत्ता... नंतर
आधीच्या आधी आणि मधीच्या नंतर

तूच रे... तूच रे तो 'कायम' !

तूच रे... तूच रे तो 'अथांग' !

तूच रे... तूच रे तो 'अनंत' !

जय गुरु

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम
२५ जून २०१२

जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.

Monday, June 18, 2012

काय सांगु आता सदगुरुंची ख्याती...


सदगुरु आले वार करून गेले
'जे नव्हते' त्याला मारून गेले,
'जे होतेच' त्याला तारून गेले!
सदगुरु आले वार करून गेले!

सदगुरु आले वार करून गेले
प्रेमाच्या ह्त्याराला प्रेमाची धार,
प्रेमाचा वार त्यांचा....
हृदय चिरून गेले.....!

सदगुरु आले वार करून गेले
ह्त्याराला त्यांच्या दुहेरी धार,
ज्ञानाची बोथट तर प्रेमाची धार फार!
गेले ते गेले पण ह्त्यार सोडून गेले!

सदगुरु आले वार करून गेले
आभार कसे मानु त्यांचे,
सांगा उपकार कशाने मानु...?
जाता-जाता माझे सारे शब्द घेऊन ते गेले!

सदगुरु आले वार करून गेले
अंताची सुरुवात आणि
सुरुवातीचा अंत करुन गेले!

जय गुरु

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम
२५ मे २०१२

जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.

Monday, June 11, 2012

आकाराच्या व्याख्येमध्ये 'निराकार' बसणार?ढग खाली पडू शकतो... येऊ किंवा जाऊ शकतो,
पण आकाश कोठे आणि कसे पडणार?
लाट खाली पडू शकते... येऊ किंवा जाऊ शकते,
पण समुद्र कोठे पडणार आणि कोठे जाणार?
ठिणगी खाली पडू शकते... येऊ किंवा जाऊ शकते,
पण अग्नी कोठे आणि कसा पडणार?

सर्व भीती आकाराला... सर्व चिंता आकाराला...
उदय आकाराला...अस्त आकाराला...
शोधाची गरज आकाराला... क्रोधाची भीती आकाराला....
श्रद्धा आकाराला.... संशय आकाराला....

आकाराला दिसू शकतो फक्त आकार...
आकाराच्या व्याख्येमध्ये 'निराकार' कसा बसणार?

ह्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा आग्रह नाही....
'ग्रह' मिटल्यावर कोठला आग्रह?
वाटले तर लिहा अन्यथा नाही....
काही प्रश्नांची उत्तरे नसतात...
काही प्रश्नांची उत्तरे प्रश्नातच असतात तर…
काहींची उत्तरे प्रश्नकर्त्याच्या विसर्जनातच असतात..... :-)

जय गुरु

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम
११ जून २०१२

www.abideinself.blogspot.com
जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.

Friday, June 08, 2012

प्रेम, एक अनमोल रसायन

डोळ्यावर चश्मा
'अहं-आकाराचा'
आणि
शोध मात्र
चालला आहे
'निराकाराचा' :-)!

मग ह्यावर उपाय काय ?

सदगुरुंच्या
प्रेमाच्या वर्षावामध्ये
'हा' चश्मा
कधी विरघळून जातो
ते कळत पण नाही.

प्रेम, एक अनमोल रसायन.
सदगुरु, एक अल्टीमेट अलचेमिस्ट...!

जय गुरु
-नितीन राम
०८ जून २०१२

जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.Thursday, June 07, 2012

The timeless NOW

Time is a
necklace
made up of
countless &
precious
diamonds
called ‘now’.
But each 'now'
is .... timeless!

Time is a conceptual necklace!

You are Timeless.

With Love,

-Nitin Ram
02 JUNE 2012
http://www.abideinself.blogspot.com/
Whatever the question, Love is the Answer.
 
Also read:
 
Shower of NOW: http://abideinself.blogspot.in/2010/08/shower-of-now.html?spref=fb
Show of NOW: http://abideinself.blogspot.in/2011/09/show-of-now.html?spref=fb

Monday, June 04, 2012

The Ultimate Gift

Picture courtesy: Shaantanu Kulkarni

What gift
can be offered
to 
the Master?

Your
'Body-Mind' spectacles...
& nothing else... :-)

Jai Guru

With Love,

Nitin Ram
02 June 2012

Faith... full of patience, The ultimate Anti-Virus!

According to Indian mythology and poetry, this bird (Chatak) drinks only rain water drop by drop as it pours down. However thirsty it may be, it does not drink any other kind of water, not from the streams, rivers or collected rainwater. It is said that this bird can live for many days without water.
Scientific name: Clamator jacobinus (Boddaert).
Common name: Pied Crested Cuckoo
Picture courtesy: Rajesh Panjwani


The most
Commonly found
Virus
In the
‘Seeker apparatus’
Is
‘Complain’ :-)

Faith …
full of patience;
The Ultimate Anti-Virus!

-Nitin Ram
31 MAY 2012

Whatever the question, Love is the Answer!