Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, May 27, 2010

Yaha Prem hi hai Pooja

Prem ki peeda saccha sukh hai, Prem bina yeh jeevan dukh hai !
Jeevan se kaisa chhutakara...hai nadiyake 'saath' kinara !
Gyan ki kaisi seema Gyani, gagar me sagar ka pani !

Yaha Prem hi hai Pooja.......!

Jai Guru _()_

http://www.youtube.com/watch?v=9e6rmVfDifo&feature=related

No comments: