Search AbideInSelf

Total Pageviews

Friday, June 18, 2010

एक धारणा: "किल्ली लावली की कुलूप उघडते"

एक धारणा: "किल्ली लावली की कुलूप उघडते"

अरे हो.....(कुलूप आणि किल्ली राहूद्यात) पण दार तरी कुठे आहे तिथे !!!! :-)

-नितीन राम

No comments: