Search AbideInSelf

Total Pageviews

Monday, January 24, 2011

Your Account is hacked! ;-)

Your account is hacked,
by the hypothetical intruder… ‘me’!

Your account is hacked,
by the illusion of ‘personality’!

Your account is hacked,
by the invisible notion of ‘separation’!

Your account is hacked,
by the cherished concept called progress!

Your account is hacked,
by the faith on the idea of ‘causality’!

Your account is hacked,
by the belief of ‘being in bondage’!

Your account is hacked,
by the fantasy of ‘enlightenment’!

It’s the grace of the Satguru… the Real Nature,
that un-hack and restores the Natural State.

With Love,

-Nitin Ram
23 January 2011

http://www.abideinself.blogspot.com/
Whatever the question, Love is the Answer

22 comments:

Anonymous said...

Dear Nitin,
Account is closed.
Love & regards,Jaiguru.

-Jaya-Mohan

Nitin Ram said...

Ha Ha Ha Ha Ha lol
Wonderful transcation!!!!!!!
Jai-Guru _()_

Love n Regards,

Anonymous said...

नितिन,
आपण सहज सहज लिहिता आणि त्याचे गर्भित अर्थ कराल तेव्हदे थोड़े.
तुला एक मोठा सलाम !

-काका

Anonymous said...

Dear Nitin,

It’s the grace of the Satguru in "Human form" the Real Nature,
that un-hack and restores the Natural State.

Durlabham trayamavitat devanugrahahetukam Manushtavam Mumukhutvam Mahapurshashnshryaha
Mahapurshashnshryaha = SATGURU IN HUMAN FORM

RAMKRISHNA

Nitin Ram said...

Dear Ramakrishna,

Thank you :-)
I will add few more lines to the main text:

Your account is hacked,
by the misbelief that Satguru
means only HUMAN FORM!

Your account is hacked,
by the notion that the TRUTH
can be found only in SCRIPTURES!

With Love n Regards

Nitin Ram said...

धन्यवाद काका... सत्य एकच आहे... अभिव्यक्ती अनेक आहेत. सत्य अभिन्न आहे पण त्याच्या अभिव्यक्ती फक्त भिन्न आहेत. सत्य कायम आहे, आत्ता आहे, इथे आहे. माझ्या दृष्टीने खरा सत्यशोधक तो ज्याची 'नजर', ज्याचे 'लक्ष' सत्यावर आहे आणि ज्याची 'नजर' सत्यावर आहे त्याला कोठल्याही अभिव्यक्तीमधे "ते" सापडू शकते. पण जर अभिव्यक्तीवरच जर 'लक्ष' असेल तर, ते सुद्धा एका प्रकारचे बंधनच आहे. कोणीतरी कृष्णाची गीता वर्षोंवर्षे वाचतो आहे, कोणी तरी योग-वसिष्ठाची हजारो अनुष्ठाने करतो आहे तर कोणी ज्ञानेश्वरीची आजन्म पारयणे करतो आहे. इतके सारे करुनही जर आपण असलेल्या "ज्ञान-ईश्वराची" सत्य-नित्य... सहज ओळख जर झालेली नसेल तर त्या ज्ञानेश्वरीच्या पारायणांचा काय उपयोग आहे हो....!!!! ह्यालाच मी अभिव्यक्तींचे बंधन म्हणतो आहे. अनेक अभिव्यक्ती आहेत आणि नक्कीच त्या सुंदरही आहेत पण जर त्या, साधकाला 'मोकळा' करण्यासाठी त्या त्यावेळापुरत्या असमर्थ असतील तर त्याच-त्याच अभिव्यक्तींमध्ये घुटमळण्यात, अडकण्यात फारसा काही अर्थ नाही. 'सत्य' एखाद्या विशिष्ट अभिव्यक्ती मध्येच आहे हा देखील एक प्रकारचा भ्रमच आहे ना. :-) ! सत्य कायमच नित्य-नूतन रुपातून अभिव्यक्त होतच राहते आणि कायम राहणारच. पण साधकाची श्रद्धा मात्र भूतकाळावर इतकी अडकलेली आहे कि त्याला वर्तमान काळावर लक्षच जात नाही. जणु काही सत्य फक्त भूतकाळातच जीवंत होते आणि वर्तमान काळात मात्र सत्य मेले आहे. :-). साधकाची वर्तमान काळावर जशी श्रद्धा दृढ होते तशी त्याची नजर...दृष्टी वर्तमान क्षणावर स्थिर होते आणि मग वर्तमानातील अभिव्यक्तींमधे त्याला सत्याची चाहूल लागू लागते, सत्याचा सुगंध सापडू लागतो... सत्याचे दर्शन होऊ लागते. होता होता होता... जे जवळाहूनही जवळ होते आणि आहेच त्या आपल्याच सत्य-स्वरुपावर त्याचे लक्ष जाते आणि ते आपलेच सत्य-नित्य स्वरुप आपोआप आणि कायमचे..... "उघड" होते.

सप्रेम नमस्कार

-नितीन रा

Anonymous said...

Well said Nitin, may I add,

Your account is hacked,
by concepts and notions that is not my true "me"

-Shankar Thayumanav.
2 hrs ago

Anonymous said...

Nitin

Thanks for the Joy

Dilip Desai

Anonymous said...

Wonderfully put - Thoughts & Concepts are like shadows which block the clear sense of beingness/consciousness/presence-awareness....

-Sanjay Shirole

Anonymous said...

Thanks for the link. Your blog seems interesting.
Cheers

-Urvashi Gadekar

Anonymous said...

Yes dear very true....
Just returned from Igatpuri
after completion of 10 days vipassana course at ...
Be as U R !
Peace ! Mangal Ho !

-Santosh Dubal

Rozann said...

Hahahahaha! Nitin - perfect!

You're wonderful my dear friend. :)

Love to you and yours!

-Rozann

Nitin Ram said...

Thanks Rozann... hope you are keeping fine as ever !

Vijay Deshpande said...

what account??? there is no account.....

Sarang Gharpure said...

अकाऊंट अस्तित्वात कधी होते ????... :)

Nitin Ram said...

:-)

Harsh Rai Puri said...

Well said Nitin :-))
thanks

Jan 29, 2011 at 02:58 pm

Jeff Lawson said...

How wonderful! The essence of all the scriptures and teachings of all the masters is encapsuled in this posting 'Your Account is hacked'. I am so grateful to you.

regards

Jack Welman said...

How true! Yes the essence of everythingness is encapsuled in this post. :)Regards

Avinash Lawate said...

Thanks to you for such wonderful concept...

Anonymous said...

Better login as guest , no tracking, no account, no password ...come as guest , behave as guest , go as guest , when gone thank the host for being the guest...while posting this the word verification came as "defiled" !

Nitin Ram said...

Yes.....It is the realization that 'one' has logged in as a guest :-)

Love