Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, September 08, 2011

आश्चर्य

Picture Courtesy: Sanjay Inamdar
दुसर्याच्या किल्लीने...
स्वतःचे कुलुप कसे बरं उघडणार...!

दुसर्याच्या पासवर्डने ...
स्वतःचे अकाउंट कसे काय उघडणार...! :-)

जय गुरु

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम
०८ सप्टेंबर २०११
 
जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली!

No comments: